1. ให้กดปุ่ม ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ในทุกๆบทเรียน

2. สำหรับคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม กากบาท, สำหรับมือถือ ให้กดปุ่ม ลูกศร

3. ให้กดปุ่ม Complete Course

4. กดให้ดาวและเขียนรีวิว (จะได้รับคะแนนสะสม 300 พอยท์) แล้วกดปุ่ม อัปเดตรีวิว

5. กดปุ่ม View Certificate เพื่อแสดงใบประกาศ

6.ใบประกาศแสดงรูปภาพ

7. สำหรับคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาที่รูปภาพใบประกาศ แล้วกดบันทึกรูปภาพ, สำหรับมือถือให้กดค้างที่รูปภาพใบประกาศ แล้วกดบันทึกรูปภาพ