Select Your Favourite
Category And Start Learning.

0(0 Ratings)

อีบุ๊ค พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ

300.00 ฿

รายละเอียด

** อีบุ๊คนี้จะเป็นการอ่านผ่านเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการให้ดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ ** ๑ ในบรรดาตําราไสยศาสตร์ คือวิชาการที่กล่าวถึงสิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับ อันเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจวิชาคุณคาถาและเลขยันต์นั้น ตามที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นแพร่หลายในเมืองไทย ต้องนับได้ว่าตำราเพ็ชร์รัตน์มหายันต์ อันเป็นตําราที่กล่าวถึงเลขยันต์ต่างๆ และตราเพ็ชร์รัตน์สรรพเวท อันเป็นตําราที่กล่าวถึงคาถาอาคมและโองการต่างๆ ซึ่งรวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นโดย ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ (อดีตพระครูใบฎีกา ถานานุกรมของสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ วัดระฆัง) ได้จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นปฐม เพราะก่อนที่ตำรา ทั้ง ๒ เล่มนี้ จะได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นมา ปรากฎว่ายังไม่เคยมีใครกระทําขึ้นมาก่อนเลย ๑ ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ผู้นี้ นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีหัวก้าวหน้าในด้านวิชาการไสยศาสตร์เป็นคนแรกมิใช่แต่จะเพียงว่าท่านเป็นผู้ที่ชอบ ค้นคว้ารวบรวมเท่านั้น ปรากฏว่าตัวท่านเองก็กระทําศิลปวิชาการเหล่านี้ ได้ขลังอย่างที่เป็นยอดเยี่ยม ขณะที่ท่านยังอุปสมบทอยู่นั้น ท่านได้ใช้วิชา การเหล่านี้บันดาลให้เกิดโชคลาภสการ แล้วนําไปสร้างพระอุโบสถไว้หลายหลัง เมื่อท่านลาสิกขาบทออกมาแล้ว ท่านก็ยังคงปฏิบัติอยู่เรื่อย ตราบจนท่านชราและวายชนม์ไป มีสานุศิษย์ที่เคารพนับถือในตัวท่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้รวบรวมเองก็นับว่าเป็นสานุศิษย์ของท่านคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ มีภูมิลําเนาเดิมอยู่จังหวัดพระตะบอง มณฑลบูรพา ซึ่งขณะนั้นยังเป็นของไทยอยู่ เมื่ออายุครบอุปสมบท ก็ได้ บวชในพระบวรพุทธศาสนา ภายหลังได้ไปเล่าเรียนศิลปวิทยากับท่าน อาจารย์ที่ถ้ำเขาสําเภา ท่านอาจารย์องค์นี้ปรากฏว่ามีอภินิหารเลื่องลือมาก แม้กระทั่งรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งได้มาปกครองเขมรในตอนหลัง ยังยกย่องเชื่อ ถือแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระครู เมื่อเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้นิมนต์ สมเด็จพระครูองค์นี้ไปทําน้ำมนต์ในพิธีไชยฤกษ์มหาสงคราม ท่านอาจาร์ย เทพย์ สิงหรักษ์ มิใช่จะแตกฉานในวิชาไสยศาสตร์เพียงประการเดียว แม้ ในทางวิชาโหราศาสตร์ท่านก็แตกฉาน ภายหลังท่านได้จาริกจากเมือง เขมรเข้ามาสู่ประเทศไทย และได้จําพรรษาอยู่ ณ วัดระฆัง จนกระทั่งท่าน ลาสิกขาบท ขณะที่อยู่เมืองไทย ท่านก็ได้ตั้งหน้าเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งได้ไปเรียนวิชาการทางไสยศาสตร์กับท่านเจ้าคุณสนิทสมณคุณ วัดโมฬีโลกย์ (วัดท้ายตลาด) เพิ่มเติมอีก อันท่านเจ้าคุณสนิทสมณคุณผู้นี้ เป็น พระเถราจารย์ที่ชำนาญในการลงนะหน้าทอง และลงตระกรุดทองคํา ๑๙ ดอก ปรากฏว่าตระกรุดที่ท่านทําขึ้นนั้นใช้ได้ผลศักดิ์สิทธิ์มาก ฯ ๑ ท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ ขณะเมื่อยังอุปสมบทอยู่นั้น ได้พยายามรวบรวมหลักวิชาจากโบราณคัมภีร์ต่าง ๆ และได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ สําหรับตําราไสยศาสตร์นั้น ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็น ๒ เล่มด้วยกัน คือเล่มที่กล่าวถึงเรื่องเลขยันต์ ให้ชื่อว่าตำรา “เพชรรัตน์ มหายันต์” ส่วนอีกเล่มหนึ่งกล่าวถึงคาถาอาคมและโองการต่าง ๆ พร้อม ด้วยอุปเท่ห์วิธีใช้เล่มนี้ ให้ชื่อว่าตํารา “เพชรรัตนสรรพเวท” หรือตรา จิตศาสตร์ ปัจจุบันนี้ตำราทั้ง ๒ เล่มนี้ แทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลย และจะเป็นที่น่าเสียดายมาก ถ้าหากว่าปล่อยให้ศิลปวิทยา ที่ท่านได้รวบรวมขึ้นด้วยความยากลำบากนั้น จะต้องมีอันเป็นสูญหายไปสิ้น เพราะแต่ละสิ่งที่ท่านได้รวบรวมขึ้นไว้นี้ ล้วนแต่เป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์อันจะประมาณค่ามิได้ทั้งนั้น ฯ ๑ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจ ทําให้ผู้รวบรวมต้องนําตําราทั้ง ๒ เล่มที่มีอยู่ ขึ้นมาพิจารณาสอดส่องดู แลเห็น ความสําคัญของตำราค่าควรเมืองทั้ง ๒ เล่มนี้ เป็นการสมควรที่จะจัดพิมพ์ ขึ้นมาใหม่ โดยยึดหลักวิชาการที่ท่านได้วางเอาไว้เป็นบรรทัดฐาน พร้อมทั้ง จัดการเพิ่มเติมแก้ไขในสิ่งบางอย่างซึ่งยังบกพร่องอยู่ ให้สมบูรณ์แบบ โดย ครบถ้วน เนื่องจากได้รับฟังจากตัวท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ รวบรวมและ เรียบเรียงจัดพิมพ์ขึ้นจนสําเร็จรูปเป็นตํารา “พระเวท ฉบับพิเศษ” นี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นตําราควบคู่ไปกับคัมภีร์พระเวทชุด ๖ เล่ม ที่ได้รวบรวมขึ้น ไว้แล้วนั้น การจัดพิมพ์ตําราพระเวทฉบับพิเศษนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็น ๒ ภาค คือปฐมภาค กล่าวด้วยเรื่องยนต์ต่าง ๆ ตามเค้าโครงที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ เพชรรัตนมหายันต์ ส่วนทุติยะภาคนั้น กล่าวด้วยคาถาและโองการ ตามแบบที่กล่าวไว้ในคัมภีรเพชรรัตน์สรรพเวท ซึ่งท่านอาจารย์เทพย์ สิงหรักษ์ ได้เคยรวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นไว้แล้วนั้น ฯ
แสดงเพิ่มเติม

Course Curriculum

อีบุ๊ค พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ

 • ตัวอย่าง อีบุ๊ค พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ
  00:00
 • อีบุ๊ค พระคัมภีร์พระเวท ฉบับพิเศษ
  00:00

รีวิว

No Review Yet
No Review Yet
เกี่ยวกับอีบุ๊คนี้
ระดับ:ทุกระดับ
จำนวนผู้อ่าน: 1

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า